อนุทิน 153925 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-12.00น. พบอาจารย์พี่เลี้ยงและนำเสนอโครงการกลุ่มย่อยให้อาจารย์พี่เลี้ยงฟัง

เวลา 14:00-16.00น. อ.ศานติกร มานิเทศ ครั้งที่2

เขียน 24 Jul 2017 @ 14:58 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 00:11, ()


ความเห็น (0)