อนุทิน 153922 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 08.30-14.00 อบรมการทำน้ำยาไล่แมลง

เขียน 24 Jul 2017 @ 13:17 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 12:55, ()


ความเห็น (0)