อนุทิน 153921 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา08.30-14.00มาดูผลิตภัณฑ์น้ำยาอเรกประสงค์

เขียน 24 Jul 2017 @ 13:16 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 12:37, ()


ความเห็น (0)