อนุทิน 153920 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 8:10-12:00น. ทำงานกลุ่มเขียน 24 Jul 2017 @ 13:16 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 11:24, ()


ความเห็น (0)