อนุทิน 153919 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 14:00-16.00น. อ.ศานติกร มานิเทศ ครั้งที่2

เขียน 24 Jul 2017 @ 13:15 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 11:22, ()


ความเห็น (0)