อนุทิน 153916 - แคทรียา นาคอาจ

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00-12.00น. พบอาจารย์พี่เลี้ยงและนำเสนอโครงการกลุ่มย่อยให้อาจารย์พี่เลี้ยงฟัง


เวลา 14:00-16.00น. อ.ศานติกร มานิเทศ ครั้งที่2


เขียน 24 Jul 2017 @ 10:58 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 11:36, ()


ความเห็น (0)