อนุทิน 153899 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

23 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00-12.30น. บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศูนย์และตัดหญ้า 

เขียน 23 Jul 2017 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)