อนุทิน 153889 - พ.แจ่มจำรัส

วิ่งเช้านี้ มีสติดี ไม่เร่งเร้าจะเอาสมาธิ

ไม่บังคับตนที่จะกำหนดรู้ในการหายใจเช้าออก

รับรู้ว่าจิตส่ายไปไหน กลับมาอย่างไร

ได้เหงื่อ เย็นสบาย เมื่อล้างด้วยน้ำที่รดต้นไม้หลังวิ่ง

รดต้นไม้ รดจิตตนเอง

..............

เขียน 23 Jul 2017 @ 13:48 ()

คำสำคัญ (Tags) #สติ#วิ่งความเห็น (0)