อนุทิน 153887 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

22 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00-12.30 น. ปรุงดินเพื่อนำดินไปปลูกต้นไม้


เขียน 23 Jul 2017 @ 10:31 () แก้ไข 23 Jul 2017 @ 18:44, ()


ความเห็น (0)