อนุทิน #15388

  ติดต่อ

จากที่ทำงานมาทั้งสัปดาห์...สิ่งที่ได้พบคืองานตรวจรักษา งานประจำ งานเฉพาะหน้าต้องมาก่อน เพราะสำคัญที่สุด

จึงไม่ได้ทำงานเชิงรุกอื่นๆเท่าที่ควร  เพราะว่าหมดพลัง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)