อนุทิน 15388 - kmsabai

kmsabai

จากที่ทำงานมาทั้งสัปดาห์...สิ่งที่ได้พบคืองานตรวจรักษา งานประจำ งานเฉพาะหน้าต้องมาก่อน เพราะสำคัญที่สุด

จึงไม่ได้ทำงานเชิงรุกอื่นๆเท่าที่ควร  เพราะว่าหมดพลัง...

เขียน 15 Jul 2008 @ 15:47 ()


ความเห็น (0)