อนุทิน 153879 - พัชราพร สุขศรี

19 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

นำฝรั่งแช่อิ่มไปขายในงานผักและผลไม้งานดีบางแพและมีการประกวดฝรั่งกิมจูทางเราได้ที่3

เขียน 22 Jul 2017 @ 21:38 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)