อนุทิน 153878 - พัชราพร สุขศรี

18 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

เข้าการประชุมเรื่องการออมทรัพย์ของชาวบ้านและทานวุ้นอาหารและน้ำดื่ม

เขียน 22 Jul 2017 @ 21:34 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)