อนุทิน 153863 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00-12.00น. พบอาจารย์พี่เลี้ยงและนำเสนอโครงการกลุ่มย่อยให้อาจารย์พี่เลี้ยงฟัง

เวลา 14:00-16.00น. อ.ศานติกร มานิเทศ ครั้งที่2


เขียน 21 Jul 2017 @ 22:45 () แก้ไข 24 Jul 2017 @ 20:29, ()


ความเห็น (0)