อนุทิน 153860 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-12.00น. พบอาจารย์พี่เลี้ยงและนำเสนอโครงการกลุ่มย่อยให้อาจารย์พี่เลี้ยงฟัง


เวลา 14:00-16.00น. อ.ศานติกร มานิเทศ ครั้งที่2

เขียน 21 Jul 2017 @ 22:00 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 12:13, ()


ความเห็น (0)