อนุทิน 153851 - พัชราพร สุขศรี

17กรกฎาคม2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

มีการประชุมเรื่องออมทรัพย์ให้กับชาวบ้านและเลี้ยงอาหาร

เขียน 21 Jul 2017 @ 13:07 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)