อนุทิน 153848 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนยุคนี้เรียนวิชาหลัก 3 วิชาใหญ่ ๆ คือ

1.วิชาว่าด้วยธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต คือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.วิชาว่าด้วยความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ คือวิชาสังคมศาสตร์

3.วิชาว่าด้วยการเรียนรู้จักตนเอง  เข้าใจภายในตนเอง ( นามธรรม )  คือวิชามนุษยศาสตร์  และวิชาปรัชญาก็งอกมาจากศาสตร์นี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไงละ
ความเห็น (0)