อนุทิน 153847 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พุทธสอนเรื่องวิถีชีวิตมีเกิดแก่เจ็บตาย เราต้องจากกันไปแต่ข้อคิดคือคนเราสามารถเอาชัยชนะในสิิ่งนี้ได้ด้วยการเรียนรู้สังเกตจนเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตความเห็น (0)