อนุทิน 153838 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

20 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-16.00น. ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศรีธัญญา จำนวน 50 คน มาดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 21 Jul 2017 @ 00:38 ()


ความเห็น (0)