อนุทิน 153836 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

19 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-12.00น. จัดเตรียมโครงการ

เขียน 21 Jul 2017 @ 00:28 ()


ความเห็น (0)