อนุทิน 153834 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

17 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 08.00-09.00 น. ได้รดน้ำผัก


เวลา 14.30-17.00 น.ได้รดน้ำต้นไม้และถากหญ้า

เขียน 21 Jul 2017 @ 00:21 ()


ความเห็น (0)