อนุทิน 153830 - แคทรียา นาคอาจ

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:40-12:20น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 20 Jul 2017 @ 23:12 () แก้ไข 24 Jul 2017 @ 10:37, ()


ความเห็น (0)