อนุทิน 15383 - a l i n_x a n a =)

  • Mon.
  • 5:00-6:00 -- step aerobics & weight training
  • 6:15-7:30 -- dinner at Jimmy's, Korean Ika again...
  • 8:00-9:00 -- KTA Superstore : melon, food
เขียน 15 Jul 2008 @ 14:59 () แก้ไข 15 Jul 2008 @ 15:03, ()


ความเห็น (0)