อนุทิน 153828 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:40-12:20น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 20 Jul 2017 @ 23:11 () แก้ไข 23 Jul 2017 @ 09:09, ()


ความเห็น (0)