อนุทิน 153826 - พัชราพร สุขศรี

15 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องม่จากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ป้าฉหลวยได้มาคุยเรื่องฝรั่งแช่อิ่มที่ทำไว้หลายรสชาตินั้นเพื่อนำสินค้าไปขายงานโอท๊อปวันที่19กรกฎาคม2560

เขียน 20 Jul 2017 @ 21:07 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)