อนุทิน 153825 - พัชราพร สุขศรี

14 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการเก็บถั่วฝักยาวและวิธีการเก็บรักษาและได้ดูการคัดเพื่อส่งออกท้องตลาด

เขียน 20 Jul 2017 @ 21:00 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)