อนุทิน 153821 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 15 กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

จัดประชาคมเพื่อที่จะนำความรู้กลับสุ่ชุมชน ในดครงการของการแปรรูปผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวน้ำหอมที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เขียน 20 Jul 2017 @ 20:13 ()


ความเห็น (0)