อนุทิน 153820 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 14กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ทำแผนที่เดินดิน สำรวจในแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ เพื่อที่จะใส่ลงในแผนที่ ให้ระเอียด

เขียน 20 Jul 2017 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)