อนุทิน 153819 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 13กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

ทำโครงการเพิ่ม ในของการแปรรูปวุ้น แปรรูปวุ้นมะพร้าวน้ำหอมมาใส่ในโอ่งเพื่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรม

เขียน 20 Jul 2017 @ 20:08 ()


ความเห็น (0)