อนุทิน 153818 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 12กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

นำวุ้นที่ทำไว้มาแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน และสอบถามความคิดเห็นแก่ชาวบ้าน ความต้องการของชาวบ้านว่าต้องการอะไรเพิ่ม ต้องแก้ในส่วนของด้านใดบ้าง

เขียน 20 Jul 2017 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)