อนุทิน 153817 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 11กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

ทำฝรั่งแช่อิ่ม ทำแต่ละขั้นตอนของการทำ ในส่วนของวันนี้ได้เลือกผล และเอามาล้างนำมาหั่น เป็นชิ้นๆ

เพื่อที่จะนำไปแช่

เขียน 20 Jul 2017 @ 20:01 ()


ความเห็น (0)