อนุทิน 153816 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 10กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

แก้ไขงาน แผนที่รอบใน วาดแผนที่รอบในของหมู่ที่11 ของหมู่บ้านสะพานดำ ลงพื้นที่ในชุมชน

ระบายสีและวาดเส้นพร้อมลงสี

เขียน 20 Jul 2017 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)