อนุทิน 153814 - พัชราพร สุขศรี

12 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ปรึกษาหารือและแปลกเปลี่ยนความคิดการทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งแบบหลายรสชาติมาขายอาจารย์ม.ราชภัฏจอมบึงมาดูงานให้อาจารย์ลองชิมว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะทางม.ราชภัฎจอมบึงได้มาดูงานทุกปี

เขียน 20 Jul 2017 @ 19:45 () แก้ไข 20 Jul 2017 @ 20:38, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)