อนุทิน 153812 - พัชราพร สุขศรี

10 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

วันสุดท้ายได้ทำการนำฝรั่งมาอบแห้ง

เขียน 20 Jul 2017 @ 18:54 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)