อนุทิน 153811 - พัชราพร สุขศรี

9 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ขั้นตอนที่3หรือวันที่3ชิมรสชาติน้ำเชื่อมว่าเป็นอย่างไงแล้วชิมเนื้อฝรั่งว่าเป็นอย่างไรแล้วตั้งไฟเคี้ยวต่ออีกคืน

เขียน 20 Jul 2017 @ 18:44 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)