อนุทิน 153808 - พัชราพร สุขศรี

8 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

วันที่2ตักเนื้อฝรั่งที่แช่ไว้แล้วนำน้ำเชื่อมที่แช่นั่นไปเคี้ยวกะไฟอีกรอบเพื่อให้ได้45บริกซ์และนำฝรั่งมาแช่อีกคืน

เขียน 20 Jul 2017 @ 18:39 () แก้ไข 20 Jul 2017 @ 18:46, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)