อนุทิน 153801 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:40-12:20น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 20 Jul 2017 @ 16:19 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 11:17, ()


ความเห็น (0)