อนุทิน 153791 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 8กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   ผสมปุ๋ยหมักกับกองฟาง  เพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อเป็นปุ๋ยที่จะบำรุงพืชผัก

เขียน 20 Jul 2017 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)