อนุทิน 153790 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 7กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   


ได้นำกล้วยที่เน่า้สียแล้วมาหมักทำเป็นน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพของหมู่บ้านไผ่ล้อม

เขียน 20 Jul 2017 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)