อนุทิน 15379 - เพชรน้อย

เพชรน้อย

วานนี้เข้าร่วมประชุมวิชาการ งาน PCT เรื่อง ไข้เลือดออก

เป็นน้องใหม่ ต้องอบรม ฟื้นฟู เจอ pre - post test

เริ่มรู้ว่าตัวชักแก่บ้างแล้ว เห็นกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ สสจ.นม

มีระดับ ปฐมภูมิ จนถึงระดับตติยภูมิ

ตลอดจน CPG กระบวนการทำงานใน รพ.เอง ก็น่าปลื้มใจแทน

คนไข้

อย่างนี้นี่เองเขาเรียก "ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง"

--------- กลับบ้าน เริ่มถมดินบ้างแล้ว --------

เขียน 15 Jul 2008 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)