อนุทิน 153789 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 6กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้นำไส้เดือนจากกลุ่ม กศน. มาลงปลูกในกระถังแต่ละแปลง เพื่อดูความพัฒนาของดิน

เขียน 20 Jul 2017 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)