อนุทิน 153788 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

5 กรกฎาคม 2560

รับฟังคำบรรยายจากกลุ่ม กศน. บางแพ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น  ชะอม พร้อมกับชาวบ้าน

</p>

เขียน 20 Jul 2017 @ 09:05 () แก้ไข 20 Jul 2017 @ 09:06, ()


ความเห็น (0)