อนุทิน 153782 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12:20น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 19 Jul 2017 @ 20:15 ()


ความเห็น (0)