อนุทิน 153781 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทำประโยชน์ให้กับศูนย์09:00-15:30น.

เขียน 19 Jul 2017 @ 20:11 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 08:33, ()


ความเห็น (0)