อนุทิน 153780 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

07:00-17:00น.ไปไหว้พระบรมศพ ร9.

เขียน 19 Jul 2017 @ 20:09 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 08:11, ()


ความเห็น (0)