อนุทิน 153778 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

18.00น. ทำรั้วกั้นบ่อปลาดุก

เขียน 19 Jul 2017 @ 20:04 ()


ความเห็น (0)