อนุทิน 153777 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา16.00-18.30น. ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ให้กับรถที่จอด ดูงานฐาน 5ป

เขียน 19 Jul 2017 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)