อนุทิน 153775 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา09.00-12.00น.ตัดถางหญ้าบริเวณพื้นที่รอบนอกบ่อปลาดุก

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)