อนุทิน 153774 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา10.10-13.00น. ขนกระเบื้องที่บ้านอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อทำรั้วบ่อปลาดุก

2.เวลา13.00-14.00น.รับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:56 ()


ความเห็น (0)