อนุทิน 153771 - สัมฤทธิ์

•18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.40-12.20น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:51 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 20:26, ()


ความเห็น (0)