อนุทิน 153769 - สัมฤทธิ์

•16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา07.00-17.00น. ไปไหว้พระบรมศพ ร.9

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:50 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 20:29, ()


ความเห็น (0)